Dárcovství krevní plazmy

Zdrojová plazma je získávána během z procesu označovaného jako plazmaferéza. Jednotlivci mohou darovat krevní plazmu ve více než 1,000 specializovaných odběrových místech, která se nacházejí v USA a v Evropě. Plazmaferéza je sterilní, uzavřený, automatizovaný proces, během kterého je krevní plazma oddělována od červených krvinek a ostatních buněčných složek, které jsou pak vráceny zpět dárci.

Odběr zdrojové plazmy řídí v USA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a v Evropě Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a národní regulační úřady.

Střediska pro odběr krevní plazmy také získávají osvědčení z programu International Quality Plasma Program (IQPP), programu, při kterém dobrovolně dodržuje ještě přísnější požadavky, než ty dané normami, a jehož cílem je pomoci zajistit bezpečnost dárců a dále zlepšovat kvalitu zdrojové plazmy, která je používána pro frakcionaci.

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau