Dárcovství krevní plazmy

donor1Zdrojová plazma je získávána během z procesu označovaného jako plazmaferéza. Jednotlivci mohou darovat krevní plazmu ve více než 700 specializovaných odběrových místech, která se nacházejí v USA a v Evropě. Plazmaferéza je sterilní, uzavřený, automatizovaný proces, během kterého je krevní plazma oddělována od červených krvinek a ostatních buněčných složek, které jsou pak vráceny zpět dárci.

Odběr zdrojové plazmy řídí v USA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a v Evropě Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a národní regulační úřady.

Střediska pro odběr krevní plazmy také získávají osvědčení z programu International Quality Plasma Program (IQPP), programu, při kterém dobrovolně dodržuje ještě přísnější požadavky, než ty dané normami, a jehož cílem je pomoci zajistit bezpečnost dárců a dále zlepšovat kvalitu zdrojové plazmy, která je používána pro frakcionaci.

 

KDO?

who

Jak se stát kvalifikovaným dárcem.

JAK?

how

Zkušenosti dárců s darováním krevní plazmy.

PROČ?

why

Jak můžete sami zachránit životy a zlepšit jejich kvalitu

KDE?

where

Nalézt daŕcovská centra