Co je krevní plazma?

Krevní plazma je průzračná, slámově žlutá složka krve, která zůstane po odstranění červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček a ostatních buněčných složek. Je to složka zabírající největší podíl lidské krve - okolo 55 %. Obsahuje vodu, soli, enzymy, protilátky a další bílkoviny.

  • Je to čirá, slámově žlutá tekutina, kterou z 90 % tvoří voda
  • Krevní plazma je transportní médium pro buňky a řadu látek, které jsou pro lidské tělo životně důležité
  • „Zdrojová“ plazma je krevní plazma, která je získávána výhradně pro další zpracování v procesu nazývaném plazmaferéza
  • Plazma je získávána z plné krve, ze které jsou odděleny její jednotlivé buněčné složky
Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau