Co je krevní plazma?

Krevní plazma je průzračná, slámově žlutá složka krve, která zůstane po odstranění červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček a ostatních buněčných složek. Je to složka zabírající největší podíl lidské krve - okolo 55 %. Obsahuje vodu, soli, enzymy, protilátky a další bílkoviny.

alphwas
  • Je to čirá, slámově žlutá tekutina, kterou z 90 % tvoří voda

  • Krevní plazma je transportní médium pro buňky a řadu látek, které jsou pro lidské tělo životně důležité

  • „Zdrojová“ plazma je krevní plazma, která je získávána výhradně pro další zpracování v procesu nazývaném plazmaferéza

  • Plazma je získávána z plné krve, ze které jsou odděleny její jednotlivé buněčné složky

KDO?

who

Jak se stát kvalifikovaným dárcem.

JAK?

how

Zkušenosti dárců s darováním krevní plazmy.

PROČ?

why

Jak můžete sami zachránit životy a zlepšit jejich kvalitu

KDE?

where

Nalézt daŕcovská centra