Co je certifikát IQPP a proc je duležitý?

IQPP-logo1Lidé na celém světě se spoléhají na léky připravené z lidských plazmatických bílkovin, které se používají k léčbě nemocí a zranění. Normy dobrovolné organizace IQPP pomáhají zajistit, že odebraná lidská zdrojová plazma je té nejvyšší kvality. Ve střediscích s certifikátem IQPP je pravidelně kontrolováno dodržování norem.

Podmínky a normy pro odběr krevní plasmy

Norma založená na příslušnosti ke komunitě
Dárci musí prokázat, že bydlí v oblasti, kterou odběrové místo určilo pro nábor dárců.

Norma pro řízení dárcovství
Dárci smí darovat krevní plazmu pouze v předem stanovených časových intervalech, aby ochránili své zdraví a kvalitu získávané zdrojové plazmy. Tyto intervaly se mohou lišit podle aktuálně platné národní legislativy.

Norma pro vzdělávání dárců
Střediska nabízejí vzdělávání které podporuje zdravý životní styl dárců.

Norma pro kvalifikaci dárců
Potenciální dárci musejí v průběhu šesti měsíců absolvovat dvě různá vyšetření, včetně testu na žloutenku typu B, C a HIV virus.

Norma pro národní registr zamítnutých dárců (pouze pro USA, Kanadu a Českou republiku)
Jakýkoliv dárce, u kterého je pozitivní výsledek testu na žloutenku typ B, C nebo virus HIV, bude vložen do národní databáze a dárcovství mu bude zakázáno.

Norma pro virové markery
Zaměřuje se na důležitost získávání zdrojové plazmy od nízkorizikové populace.

Norma pro vzdělávání a školení pracovníků
Všichni zaměstnanci odběrových míst musí absolvovat vstupní a průběžná podrobná školení o bezpečnosti, zákonných požadavcích a postupech.

Norma pro odborná odběrová zařízení pro sběr krevní plazmy
Vyžaduje, aby všechna odběrová místa pro získávání zdrojové plazmy udržovala vysokou úroveň profesionality a kvalitu s ohledem na čistotu, bezpečnost a vzhled.

Zajišťování kvality
Vyžaduje, aby střediska řešila stížnosti a dodržovala Správnou výrobní praxi.

 

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau