Léčba

Léčba plazmatickými bílkovinami je unikátní, biologická léčba,. Léky se podávají infuzně nebo injekčně při léčení řady vzácných, život ohrožujících, chronických a genetických onemocnění, mezi které patří poruchy srážlivosti krve, imunitní nedostatečnost, plicní onemocnění, neurologická onemocnění, šoky a traumata, cirhóza jater a infekční onemocnění, jako je tetanus, žloutenka nebo vzteklina.

Léčba

Léčené problémy

Výsledky léčby

Koagulační faktory: Zásadní pro srážlivost krve, používají se pro léčbu genetických poruch krvácivosti a pro pooperační krvácení.

Poruchy krvácivosti

Hemofilie A and B - poruchy, které zabraňují srážení krve u člověka.

Von Willebrandova choroba - nejčastější dědičná porucha krvácivosti.

 • Vyšší kvalita života.

 • Delší život.
Imunoglobuliny: Bílkoviny používané pro neutralizaci cizích částic, jako jsou bakterie a viry. Používají se k léčbě primární a sekundární imunitní nedostatečnosti a neurologických poruch.

Imunodeficience

Primární - život ohrožující genetická porucha, která snižuje funkčnost imunitního systému.

Sekundární - je způsobená vnějšími faktory (např. viry), chemoterapií, jinými imunitními onemocněními a poruchami autoimunity.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) - vzácná porucha periferních nervů.

 • Vyšší kvalita života.

 • Delší život.

 • Prevence infekcí.

 • Ochrana plodů v děloze.
Hyperimunní globuliny

Vzteklina, tetanus a žloutenka

Rh negativní těhotenství

Transplantace a operace jater

 • Prevence

 • Léčba
Inhibitory alfa-1 proteinázy: Chrání tkáně před enzymy ze zánětlivých buněk. Deficience alfa-1 antitrypsinu - vrozená porucha, která může vyvolat životu nebezpečné plicní onemocnění u dospělých a/nebo onemocnění jater u osob v každém věku.
 • Vyšší kvalita života.

 • Brzdí postup onemocnění.
Albumin: Bílkovina důležitá pro regulaci objemu krve. Pohotovost a chirurgická medicína - používá se pro léčbu šoku, závažných popálenin a při chirurgických zákrocích.
 • Zachraňuje život v závažných situacích.Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau