Kdo potřebuje krevní plazmu?

Vzácná onemocnění mají dopad na relativně malou část populace, ale životy těch, kteří těmito problémy trpí, jsou na léčbě plazmatickými bílkovinami závislé. Mezi ně patří:

Lidé s poruchami krvácivosti a srážlivosti krve, jako je:

 • hemofilie
 • Vvon Willebrandova choroba
 • nedostatek antitrombinu III

Pro léčbu potřebnou pro jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba až 1200 odběrů plazmy od dárců.

Lidé trpící imunitní nedostatečností a autoimunitními onemocněními, jako jsou:

 • primární imunodeficience (PID)
 • chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP)
 • Kawasakiho nemoc

Pro léčbu potřebnou pro jednoho pacienta s PID na jeden rok je potřeba až 130 odběrů plazmy od dárců.

Lidé s nedostatkem alfa-1 antitrypsinu (s geneticky podmíněnou rozedmou plic)

Pro léčbu potřebnou pro jednoho pacienta s nedostatkem AAT na jeden rok je potřeba až 900 odběrů plazmy od dárců.

Léčba plazmatickými bílkovinami se také používá k ošetření v každodenní medicíně, při naléhavých případech a v chirurgii:

 • Popáleniny
 • Šok
 • Trauma
 • Náročný chirurgický zákrok
 • Rh inkompatibilita
 • Kardiopulmonální onemocnění
 • Transplantace orgánů
 • HIV u dětí
 • Žloutenka
 • Problémy s játry
 • Zvířecí kousnutí
Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau