Vhodnost dárce

Nejdůležitější je bezpečnost dárců i bezpečnost léků připravených é z darované krevní plazmy. Budete muset navštívit středisko pro odběr krevní plazmy a zjistit, zda jste vhodným dárcem.
Všeobecně:

  • Dárcům krevní plazmy musí být nejméně 18 let
  • Dárci krevní plazmy musí vážit minimálně 50 kg
  • Musejí projít lékařským vyšetřením
  • Vyplnit podrobný dotazník týkající se rodinné anamnézy
  • Negativní vyšetření na přenosné viry včetně žloutenky a HIV.
  • Dodržovat doporučenou dietu, která zahrnuje příjem 50 až 80 gramů bílkovin denně

Před darováním krevní plazmy je důležité:

  • Vypít hodně vody nebo džusu, abyste byli plně hydratovaní.
  • Informovat pracovníky střediska v případě, že jste nedávno prodělal/a nějakou operaci
  • Informovat pracovníky střediska, pokud jste si v uplynulých 6 měsících nechal/a udělat tetování nebo piercing
  • Informovat pracovníky střediska, pokud užíváte léky nebo jste v péči lékaře kvůli nějakému zdravotnímu problému

Vhodnost dárce je zcela na posouzení odběrového místa

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau