Vhodnost dárce

donor-eligibility

Nejdůležitější je bezpečnost dárců i bezpečnost léků připravených é z darované krevní plazmy. Budete muset navštívit středisko pro odběr krevní plazmy a zjistit, zda jste vhodným dárcem.
Všeobecně:

  • Dárcům krevní plazmy musí být nejméně 18 let

  • Dárci krevní plazmy musí vážit minimálně 50 kg

  • Musejí projít lékařským vyšetřením

  • Vyplnit podrobný dotazník týkající se rodinné anamnézy

  • Negativní vyšetření na přenosné viry včetně žloutenky a HIV.

  • Dodržovat doporučenou dietu, která zahrnuje příjem 50 až 80 gramů bílkovin denně


Před darováním krevní plazmy je důležité:

  • Vypít hodně vody nebo džusu, abyste byli plně hydratovaní.

  • Informovat pracovníky střediska v případě, že jste nedávno prodělal/a nějakou operaci

  • Informovat pracovníky střediska, pokud jste si v uplynulých 6 měsících nechal/a udělat tetování nebo piercing

  • Informovat pracovníky střediska, pokud užíváte léky nebo jste v péči lékaře kvůli nějakému zdravotnímu problému


Vhodnost dárce je zcela na posouzení odběrového místa

 

KDO?

who

Jak se stát kvalifikovaným dárcem.

JAK?

how

Zkušenosti dárců s darováním krevní plazmy.

PROČ?

why

Jak můžete sami zachránit životy a zlepšit jejich kvalitu

KDE?

where

Nalézt daŕcovská centra