Odměny dárcům

Darování krevní plazmy vyžaduje čas a odhodlání. K zajištění bezpečné a adekvátní zásoby krevní plazmy, dostávají dárci menší odměnu jako ocenění odhodlání věnovat svůj čas a cestovat na místo odběru. Každé odběrové místo pro získávání krevní plazmy si výši odměn stanovuje samostatně.

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau