Proč?

why1Je to celkem jednoduché: dárce krevní plazmy potřebujeme, protože na léčbě plazmatickými bílkovinami závisí životy ostatních lidí. Darování krevní plazmy je často označováno jako „dar života“.

Pro mnoho pacientů se vzácnými onemocněními je to jediná dostupná léčba pro tyto chronické stavy. Vaše krevní plazma bude použita k přípravě léků, které se používají k léčení řady problémů a onemocnění. Dále je uveden krátký popis typů léčby plazmatickými bílkovinami, které se vyrábí ze zdrojové plazmy, a problémů, které se jimi léčí.

K čemu bude Vaše krevní plazma použita?

Koagulační faktory—tělo lidí s poruchami krvácivosti není schopné řádně ránu zacelit a zastavit krvácení. V důsledku toho může i malé poranění způsobit vnitřní krvácení, poškození orgánů nebo smrt.

Imunoglobulin nebo IVIG—existuje více než 150 primárních poruch imunitního systému (PID). Těmto pacientům nefunguje správně imunitní systém a nezabírají u nich běžná antibiotika. Bez IVIG by byli vystaveni častým - a často závažným - infekcím.

Alfa-1 antitrypsin—alfa-1 je běžně znám spíše jako dědičná emfyzéma (rozedma plic). Je to dědičná vada, která může vyvolat závažné plicní onemocnění u dospělých a onemocnění plic a/nebo jater u dětí a dospělých.

Albumin—albumin se používá při léčbě popálenin, u pacientů, kteří utrpěli trauma, a u pacientů po operacích.

Hyperimunoglobuliny—tyto se používají při léčbě vztekliny, tetanu, u pacientů na dialýze a příjemců transplantovaných orgánů. Také se podávají těhotným ženám, které trpí Rh inkompatibilitou, kdy matka a plod mají nekompatibilní krev. Tento stav může vést k vážnému poškození nebo smrti nenarozeného dítěte.

KDO?

who

Jak se stát kvalifikovaným dárcem.

JAK?

how

Zkušenosti dárců s darováním krevní plazmy.

PROČ?

why

Jak můžete sami zachránit životy a zlepšit jejich kvalitu

KDE?

where

Nalézt daŕcovská centra