Jak?

Odběrové středisko krevní plazmy ve své blízkosti můžete nalézt v našem adresáři. Nepotřebujete si domlouvat žádný termín. Stačí, abyste si s sebou přinesli tyto doklady:

 • Aktuální občanský průkaz s fotografií
 • Číslo sociálního pojištění nebo číslo INS (National Insurance Number - používá se ve Velké Británii)
 • Doklad o místě bydliště
 • Recepční váš přivítá a zkontroluje vaše doklady.
 • Pokud je to vaše první návštěva, absolvujete lékařské vyšetření.
 • Laborant odebere malý vzorek vaší krve, aby zkontroloval hladiny bílkovin a železa.
 • Vyplníte dotazník Rodinná anamnéza dárce.
 • Pokud pracovníci střediska zjistí, že jste vhodným dárcem pro darování krevní plazmy, vezmou vás do dárcovské oblasti a posadí vás do pohodlného lehátka.
 • Laborant připraví vaši paži dezinfekcí, zavede jehlu a zahájí proces darování.
 • Bude vám odebrána krev, z vaší krve bude oddělena krevní plazma a do vašeho těla budou vráceny červené krvinky procesem, kterému se říká plazmaferéza.
 • Vaše první darování bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Následné návštěvy trvají přibližně 70 minut.
 • Pracovníci v odběrovém středisku vám rádi odpoví jakékoliv vaše dotazy.
 • Po skončení budete znovu zkontrolován/a a obdržíte peněžní odměnu jako poděkování za váš čas. Výši odměn stanovuje každé zařízení pro odběr krevní plazmy samostatně.

Vaše zdraví a bezpečnost

Vaše zdraví a bezpečnost jsou považovány za maximálně důležité. Veškeré vybavení a materiály jsou sterilní a pouze na jednorázové použití. Pracovníci střediska jsou průběžně školeni, aby dokázali zajistit bezpečný a příjemný průběh. Darování krevní plazmy je přísným způsobem regulováno vládními organizacemi. Společnosti se navíc dobrovolně řídí dalšími normami, které ukládá certifikace programu IQPP. Střediska jsou kontrolována, získávají osvědčení od nezávislých auditorů a dodržují požadavky regulačních orgánů pro poskytování informací.

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau