Přehled

PPTA spolu se svými členskými společnostmi , s potěšením sponzorovat třetí ročník mezinárodní Plasma Awareness Week se slaví po celém světě 3. až 7. říjen 2022.

Tato událost se bude konat každý rok a jejím cílem je:

  • Zvýšit mezinárodní povědomí o odběrech zdrojové plazmy
  • Ocenit přispění dárců krevní plazmy k záchraně životů a jejich zlepšení
  • Zvýšit informovanost o životodárné léčbě plazmatickými bílkovinami a o pacientech, kteří jsou na ni odkázáni

Akce se budou konat na odběrových místech v Evropě a v USA a na dalších místech.

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau