Přehled

PPTA spolu se svými členskými společnostmi , s potěšením sponzorovat třetí ročník mezinárodní Plasma Awareness Week se slaví po celém světě 5. 9. říjen 2020.

2018 IPAW Stacked CMYK Czech 01       

Tato událost se bude konat každý rok a jejím cílem je:

  • Zvýšit mezinárodní povědomí o odběrech zdrojové plazmy

  • Ocenit přispění dárců krevní plazmy k záchraně životů a jejich zlepšení

  • Zvýšit informovanost o životodárné léčbě plazmatickými bílkovinami a o pacientech, kteří jsou na ni odkázáni

Akce se budou konat na odběrových místech v Evropě a v USA a na dalších místech.

 

 

KDO?

who

Jak se stát kvalifikovaným dárcem.

JAK?

how

Zkušenosti dárců s darováním krevní plazmy.

PROČ?

why

Jak můžete sami zachránit životy a zlepšit jejich kvalitu

KDE?

where

Nalézt daŕcovská centra