Dárcovství - často kladené otázky

Kdo se může stát dárcem?
Obecně musí být dárce krevní plazmy starší 18 let a musí vážit alespoň 50 kg (110 liber). Všichni dárci musejí absolvovat dvě nezávislá lékařská vyšetření, kontrolu rodinné anamnézy a test na přenosné viry před tím, než bude možné jejich krevní plazmu použít pro přípravu léků z plazmatických bílkovin.

Jak mohu darovat plazmu?
V USA, Kanadě a Evropě existuje více než 450 středisek pro odběr krevní plazmy s licencí a certifikátem IQPP. Každá společnost řídí své procesy různým způsobem v rámci zákonných požadavků stanovených vládou. Najděte si pomocí našeho vyhledávacího adresáře odběrové místo ve vaší blízkosti. Zavolejte do střediska a zjistěte si pracovní dobu. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se.

Bolí to?
Většina lidí přirovnává píchnutí jehly k jemnému bodnutí včelím žihadlem. Při každém darování Vám bude vyšetřena hodnota hemoglobinu.

Je darování plazmy bezpečné?
Ano. Darování krevní plazmy ve střediscích s osvědčením IQPP probíhá v přísně kontrolovaném, sterilním prostředí, kde jej provádí profesionálně proškolený zdravotnický personál. Veškeré vybavení pro odběr krevní plazmy je sterilizované a jakékoliv vybavení, které přichází do kontaktu s V, je použito pouze jednou, aby se vyloučila možnost přenosu virových infekcí.

Jaké druhy lékařských testů a prohlídek se provádí?
Musíte absolvovat lékařské vyšetření před darováním, jehož součástí je zodpovězení otázek týkajících se rodinné anamnézy, testů na virová onemocnění, jako je HIV a žloutenka, a vyhodnocení vašich hladin bílkovin a hemoglobinu.

Jakým způsobem mou plazmu získáte?
Darování krevní plazmy je podobné jako darování krve. Do žíly ve V paži se zavede jehla. Krevní plazma se získává postupem, který se nazývá plazmaferéza, a provádí se v cyklech, které mohou trvat až jednu hodinu. Krev je odebírána celá. Krevní plazma je oddělena od červených krvinek a ostatních buněčných součástí. Ty jsou vráceny do vašeho těla. Závěrem je podán fyziologický roztok, aby pomohl tělu nahradit krevní plazmu, která byla z krve odebrána.

Jak dlouho to trvá?
Vaše první darování trvá přibližně 1,5 hodiny. Následné návštěvy trvají přibližně 70 minut.

Co s mou krevní plazmou uděláte?
V lidské krevní plazmě bylo zjištěno téměř 500 různých typů bílkovin. Asi 150 z nich je možné použít při diagnóze onemocnění nebo pro přípravu léků.

Jakou odměnu dostanu?
Každá společnost si určuje vlastní stupnici odměn. Pro více informací se prosím spojte s odběrovým místem ve vaší blízkosti.

 

Nalézt daŕcovská centra
Dárcovství plazmy je nesmírně důležité
Find a Donor Center

Staňte se dárcem

Tato podrobná videonahrávka provede diváka všemi kroky, které dárce absolvuje při prvním darování životodárné krevní plazmy.

Copyright © 2022 PPTA. All rights reserved. Sitemap | Privacy Policy
Realisation by Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau